LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Net ve puan hesaplama nasıl yapılır?

Bu dönemde en sık karşılaşılan sorulardan biri de “LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?” şeklinde oluyor. Peki, 2024 LGS sınavında yanlış cevapların doğru cevapları etkileme durumu nedir? Net sayısı ve puan hesaplama nasıl yapılır? İşte bu kritik soruların cevapları…

Liselere Geçiş Sınavı (LGS), öğrencilerin lise eğitimine adım atmalarını sağlayan kritik bir sınavdır. Öğrenciler, bu sınavın puanlama sistemiyle ilgili detayları anlamak istemektedirler. İşte LGS sınavında puan hesaplama ve tüm merak edilenler…

LGS NET PUANI NASIL HESAPLANIR?

Çoktan seçmeli Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS), 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı etkileyecek. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenmiştir. Her bir öğrencinin, her bir alt test için ham puanı, ilgili testteki doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte birinin çıkarılmasıyla hesaplanacak.

LGS NET VE PUAN HESAPLAMA

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları önceden belirlenir.

b. Her öğrencinin her bir alt test için ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanlarının toplamının öğrenci sayısına bölünmesiyle elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt test için standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak, tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonucunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, belirli katsayılarla çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olmaları durumunda, Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin diğer testlerden aldıkları puanların, bu testlerin toplamından alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına oranıyla çarpılmasıyla belirlenir. Bu işlem, öğrencinin diğer testlerden alabileceği en yüksek puanla çarpılarak gerçekleştirilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmez; bunun yerine soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/soruların çıkması durumunda, değerlendirme dışına çıkarılır ve geçerli soruların puan değeri yeniden hesaplanır.

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan veya herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için Merkezi Sınav Puanı (MSP) hesaplanmaz.

2024 LGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihini kamuoyuna duyurduğu açıklamasıyla belirtmişti. Buna göre, 2024 LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın birinci oturumu saat 09.30’da başlayacak, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir