Nazi selamı Avrupa’da hortladı

Neo-faşistlerin artan etkinlikleri kendisini en son İtalya’da gösterdi. Binlerce radikal sağcı, ölümünün 49. Yıl dönümünde Sergio Ramelli’yi anmak için Milano’da toplandı. Resmi rakamlara göre 1500 dolaylarında kişinin katıldığı yürüyüş, Ramelli’nin öldürüldüğü yerde son buldu.

70’li yıllarda aşırı sağ tandanslı Fronte della Gioventùnin örgütünün mensubu kişiler tarafından 29 Nisan 1975 tarihinde fena şekilde darp edildikten sonra kaldırıldığı hastanede ölen Ramelli’nin darp edildiği yerde toplanan göstericiler uzunca bir süre “Yoldaş Sergio Ramelli” manasına gelen “Camerata Sergio Ramelli” anonsuna “Presente!” yani “Burada!” diye haykırarak cevapladı. Yapılan gösterilerde İtalyan mahkemeleri tarafından 17 Nisan’da yasaklanan “Roma” ve “Faşist” ama daha çok “Nazi Selamı” vermesi İtalya ve uluslararası kamuoyunda ciddi tepkilere sebep oldu.

İTALYA’DA NEO-FAŞİZMİN YÜKSELİŞİ

Neo-faşist gruplar genellikle milliyetçilik, göçmen karşıtlığı, otoriter yönetim talepleri ve Avrupa Birliği’ne karşı çıkış gibi temalar etrafında örgütleniyorlar. Söz konusu grupların güçlenmesinde ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar, göçmen akınları ve siyasi istikrarsızlık gibi faktörler önemli bir rol oynuyor. Özellikle ekonomik krizlerin ve işsizlik oranlarının artması, neo-faşist söylemlerin ve hareketlerin popülerliğini artırmış durumda. İtalya’da neo-faşist grupların yükselişine yönelik endişeler, ülkenin demokratik yapısına ve çok kültürlü demografisine zarar verebilecek bir potansiyele sahip. Bu grupların radikal söylemleri ve eylemleri, toplumsal bütünlüğü ve barışı tehlikeye atabilir. Bu nedenle, İtalyan hükümeti neo-faşizmin yükselişinin önünü almak için sivil toplum kuruluşlarını konu hakkında daha etkin bir rol oynamaları yönünde teşvik ediyor. Özellikle gençlerin neo-faşizme yönelmesini engellemek için ülke çapında çok ciddi bir seferberlik ilan edilmiş durumda.

İtalya’daki neo-faşist yükseliş, Avrupa genelinde benzer eğilimlerin yaşandığı bir dönemde ortaya çıktı. Bu nedenle pek çok uzman uluslararası işbirliği ve ortak çözümlerin de neo-faşizmin yayılmasını engellemeyeceği kanısında hemfikir. Ancak, temelde yerel dinamiklerin ve toplumsal koşulların dikkate alınması gerektiği yönünde de hükümeti sürekli uyarıyorlar. Sonuç olarak, İtalya’daki neo-faşist yükseliş, karmaşık ve çok boyutlu bir sorun olarak karşımızda duruyor. Avrupa’daki bu yükselişin ülkemizdeki yansımalarının ne olacağı konusu ise ciddi bir merak konusu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir